Apgyvendinimo tvarka

 

Sodybos „Stasiukų fazenda“ vidaus tvarkos taisyklės

 

Atvykimo laikas – nuo 14:00 val. Išvykimo laikas – iki 12:00 val. (svečio prašymu ir esant galimybei laikas derinamas). Ramybės laikas nuo 22:00 val. iki 7:00 val.

 

 

Svečiai privalo:

 

· Atvykus į sodybą susipažinti su saugos elgesio, priešgaisrinės saugos, vidaus tvarkos taisyklėmis: užsiregistruoti sodybos „Stasiukų fazenda“ svečių registravimo žurnale, pasirašyti.

· Atvykus į sodybą sumokėti visą nuomos mokestį.

· Neišbuvus nustatyto ar sutarto nuomos laiko, šeimininkai neprivalo grąžinti dalies mokesčio už neišbūtą laiką.

· Savo elgesiu nesudaryti nepatogumų kitiems sodybos svečiams ramiai ilsėtis ir naudotis bendromis patalpomis bei sodybos teritorija.

· Laikytis priešgaisrinių reikalavimų, saugaus elgesio reikalavimų.

· Prieš išvykstant iš sodybos priduoti nuomos patalpas tvarkingas.

· Už sugadintą inventorių ar kitas materialines vertybes atsiskaityti iš karto priduodant patalpas.

· Indus, įrankius ir įranga kuriais naudojasi, palikti tvarkingus ir švarius;

· Už vaikų elgesį ir saugumą atsako tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys (globojantys) asmenys.

· Šiukšles sudėti į vienkartinius maišus, juos užrišti ir sudėti į lauko konteinerį.

· Dėl vidaus taisyklių nesilaikymo sodybos šeimininkai turi teisę iškeldinti ir negrąžinti sumokėto mokesčio.

 

Sodyboje draudžiama:

 

· Rūkyti patalpose.

· Šliukšlinti sodybos teritorijoje.

· Gadinti sodybos turtą.

· Be suderinimo su šeimininkais kūrenti sodyboje židinius, šašlykines ar naudoti kitus prietaisus, išskiriančius atvirą ugnį, naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus, fejerverkus ar petardas.

· Pernešioti sodyboje esantį materialųjį turtą ir inventorių.

· Be šeimininkų leidimo atsivežti ir laikyti sodyboje šunis, kates ar kitus gyvūnus.

· Lauke naudoti kambariuose esančius rankšluosčius, antklodes, lovatieses, kėdes, stalus ir kitą kambarių bei lovų inventorių.

 

Svečių atsakomybė:

 

· Svečiai materialiai atsako už visą sugadintą sodyboje ar jos teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą.

· Jei nuostoliai sodyboje atsirado dėl nepilnamčių veiksmų, už juos atlyginti privalo tėvai ar globėjai.

· Klientui ar jo vaikams susižalojus dėl savo ar drauge esančių svečių veiksmų ar sugadinus savo turtą dėl pačių neatsargumo, sodybos šeimininkai už tai neatsako.

 

Priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklės

 

Svečiai privalo:

 

· Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų bei radijo ar televizijos aparatūros.

· Rūkyti tik tam skirtose vietose ir užgesintas nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas.

· Ugnies židinius kūrenti tik gavus sodybos šeimininkų leidimą ir išklausius instruktažą.

· Malkas dėti tik tam skirtose vietose saugiu atstumu, toliau nuo atviros ugnies.

· Kūrenantis ugnies židiniui, nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti ar žaisti su degančiais pagaliukais, malkomis, žarijomis.

· Sodybos teritorijoje ugnį kurti tik tam įrengtose vietose. Draudžiama ugnį palikti be priežiūros, pasitraukiant nuo ugnies židinio, jį būtina užgesinti.

· Elgtis taip, kad nesudarytų pavojaus savo ir kitų svečių sveikatai ir gyvybei.

· Inventorių naudoti tik pagal paskirtį.

· Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sugadinus savo turtą dėl pačių kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrinės ir visaus tvarkos taisykles, sodybos šeimininkas už tai neatsako.

· Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos viduje, laiptinėse vaikščiojimo kieme, pirtyse, pavėsinėse ar kitose vietose atsakingi patys poilsiautojai.

· Tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą.

· Pagrindinis patalpų ar sodybos užsakovas įsipareigoja supažindinti kitus nuomoje dalyvaujančius sodybos svečius su priešgaisrinėmis ir saugaus elgeso taisyklėmis ir visiškai atsako už tai, kad sodybos svečiai laikytųsi šių taisyklių. Taip pat yra atsakingi sodybos šeimininkams ir užtikrina nustatytą tvarką sodybos teritorijoje.

 

 

Šios taisyklės sukurtos tam, kad užtikrintume tvarką norėdami maksimaliai apsaugoti Jus ir siekdami išvengti nemalonumų, nesusipratimų bei skaudžių pasekmių.

 

Linkime gero poilsio! :)